What's next

8 maart 2020

19.45 uur | VEG gebouw | Boterbloem 15 te
Elburg

Spreker: Tiemen Westerduin

Thema: Vertrouwen

Tiemen (46) spreekt al jaren in kerken en op grote conferenties, zoals Opwekking en de EO-Jongerendag. We zijn dan ook blij dat hij zondag komt spreken bij Celebration! 

Je zou Tiemen ook kennen als manager bij Compassion of van de Muskatlons, waar hij een van de oprichters van is. Zijn passievolle boodschap zet mensen dus ook letterlijk in beweging! In oktober hoopt hij de Muskatlon op de Filipijnen te volbrengen!

Misschien wel het voornaamste; Tiemen is ook de man van Anne-Marie en zij hebben samen 3 kinderen.

Zondag zal hij spreken over “vertrouwen” aan de hand van David en Goliath. Onze eigen Celebration-band zal de lofprijs en aanbidding leiden. We nodigen iedereen van harte uit voor deze Celebrationavond!

De avond start om 19:45 uur en vindt plaats in het gebouw van de VEG, Boterbloem 15.

Welkom!

Team Celebration

Geven

De onkosten voor Celebration 30± (zaalhuur, spreker, licht& geluid) betalen we uit de opbrengst van de collecte. Mocht u Celebration 30± financieel willen ondersteunen, dan kan dat ook door een gift over te maken: 

NL71RABO0192315730 ter name van AC Bijl